Reklama
 
Blog | Rudolf Mládek

Poslanci hlasují, kníže Potěmkim se směje

 

Poslední hlasování vybraných poslanců o novele dani z přidané hodnoty by mohlo vzbuzovat veselí, kdyby ve svém důsledku nebylo skoro tragické. Připomene, že výkvět národa schválil, že všichni plátci DPH budou od roku 2016 každý měsíc posílat finančním úřadům takzvaný kontrolní výkaz s údaji z daňových dokladů. Měsíčně budou muset podávat hlášení i podnikatelé, kteří dosud přiznání k DPH zasílají až čtvrtletně. (zdroj:http://1url.cz/Ch3O) Novela tak zasáhne zhruba 300 tisíc plátců DPH, kteří přiznání zatím podávali kvartálně a nově budou muset každý měsíc. Prý se tím zvýší výběr daní.

 

Doplňme, že zákon č. 235/2004 Sb. v paragrafu 6 stanovuje, že plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč. Slovy milion korun obratu za rok. Žádná velká částka to není. Nejde totiž o žádný zisk, ale pouze o obrat. U řemeslníků navíc zahrnuje nemalou položku v podobě dodaného materiálu. Skutečný zisk z obratu se proto může pohybovat jen řádu procent a teprve z tohoto zisku se daň vypočítá. Marže drobných podnikatelů jsou navíc spíše nízké, než vysoké. O jaký celkový předpokládaný hrubý zisk se tedy jedná? Jaký daňový přínos z další administrativy pro podnikatele bude mít tento fasádní stát?

Lze odhadnou předem, že minimální.

Reklama

Připomene, že první pokus s registrem nespolehlivých plátců DPH dopadl podle očekávání žalostně. Po prvním roce své existence eviduje pouze 62 nespolehlivých plátců této daně. V registru není ani jeden subjekt v kategorii tržeb nad jednu miliardu korun. „Očekávání, že v registru nespolehlivých plátců DPH, který vznikl jako opatření proti daňovým únikům, uvíznou tisíce subjektů, se nenaplnily,“ rekapituluje první rok fungování analytička firmy Bisnode Petra Štěpánová. (zdroj: http://1url.cz/uh3X)

Snahy ministerstva financí by se daly pokládat proto za komické, kdyby nezatěžovaly zcela zbytečně život drobným podnikatelům. Z 300 tisíc malých podnikatelů s ročním, obvykle spíše nízkým, ziskem se žádné nové doplňkové super výběry daní nevyberou a ex premiér Spojeného království, Tony Blair, by to zkušenostmi ze své vlastní praxe našim „novo-tvůrcům“zákonů snadno dokázal.

Skutečným záměrem údajného boje proti daňovým únikům je zjevně jen propaganda. Potěmkiáda. Na skutečné neplatiče totiž nikdo nic nevymýšlí a zřejmě ani neplánuje. Podíváme-li se na poslední lucemburské odhalení, lze snadno zjistit, kdo by daně platit měl a neplatí je. Drobní živnostníci se stali doslova terčem současné vládní administrativy. Jsou propagandou označováni za parazity, neplatiče a pomalu už škůdce společnosti. Tak je označovali i bolševici v padesátých letech. Hospodářská komora a další instituce by proto měly hodně a hodně zpozornět. Dech minulého režimu už je zjevně cítit.